آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

نام کتاب: آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد

نویسنده: ناصر باهنر

انتشارات: سازمان تبلیغات اسلامی. شرکت چاپ و نشر بین الملل

 

معرفی کتاب:

در این کتاب مراحل رشد کودک از دوران تولد تا جوانی در جنبه های مختلف بررسی شده و سپس نظریات گوناگونی که در خصوص رشد درک دینی وجود دارند، بیان شده اند. همچنین نویسنده به تصورات و درک کودک و نوجوان از مفاهیمی همچون خدا، پیامبری، دعا، شیطان، مرگ، بهشت و جهنم، قرآن و مسجد پرداخته و دیدگاه اسلام را نیز در این رابطه بیان می کند. در نهایت نیز شیوه هایی را برای آموزش این مفاهیم در جنبه های مختلف پیشنهاد می دهد.

 

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای کتاب با ما در میان بگذارید.

لطفا نظر خود را درباره این اثر هنری بیان کنید.

منتخب نظرات شما درباره این اثر هنری: