اهمیت ایمان

اهمیت ایمان | 6 مقاله

باوجوداینکه ممکن است والدین و مربیان اهمیت باور به خداوند را بدانند اما قبل از شروع به هر اقدام در این زمینه لازم است ابعاد این مهم بیشتر برای آن ها روشن شود . این بخش مربوط به جمع آوری اطلاعاتی است که هم هدف‌گذاری را برای آن ها دقیق‌تر کرده و هم به تقویت انگیزه آن ها در پیمودن راه پیش رو کمک کند

نام مقاله: نحوه تعریف خدا برای کودکان

تاریخ انتشار: خرداد ماه ۱۳۹۷

منبع: www.eghtesadonline.com

خلاصه مقاله: این مقاله به بررسی  اهمیت حرف زدن با خدا و شیوه حرف زدن درباره خدا را با کودک با توجه به سن و قدرت درک او می پردازد.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ چگ.نه می توان بر اساس سن و توانایی کودکان با آنها در مورد خدا صحبت نمود؟ هنگام صحبت کردن در مورد خدا چه نکاتی را باید مراعات نمود؟

مشاهده مقاله

نام مقاله : فطرت خدایابی کودکان

نام نویسنده: زینب نادری

تاریخ انتشار: 1399/03/24

منبع: کتاب تربیت فرزند از نظر اسلام نوشته حسین مظاهری

خلاصه مقاله: در این نوشتار به بررسی اهمیت ایمان و عبادت در جامعه و کودکان چرداخته شده است که آقای مظاهری آن ها در کتاب تربیت فرزند در اسلام بیان نموده اند

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ چگونه می توان اهمیت ایمان را برای والدین و کودکان بیان نمود و وشیفه ما در این زمینه چه می باشد؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: سبک های معنوی کودکان در شناخت خداوند: یک پژوهش کیفی

نام نویسنده: محمد حسین خانی، بتول طامه

تاریخ انتشار: تیر ماه 1395

منبع: فصلنامه مطالعات پیش دبستانی و دبستان

خلاصه مقاله: در این مقاله نویسنده با بررسی کودکان 8 تا 12 ساله در مجموع به 4 سبک معنوی در کودکان جهت شناخت خداوند رسیده است شامل رویکرد کلمه محور، رویکرد هیجان (احساس)، رویکرد نماد محور و رویکرد عمل محور که هر کدام از این رویکردها را توضیح می دهد.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ کدام یک از رویکردهای مطرح شده در مقاله می توانند در شناخت خداوند برای کودکان کاربردی تر باشند؟

مشاهده مقاله

سرانجام بچه ها خدا را بر می گردانند

نام نویسنده: مهدی حجوانی
تاریخ انتشار: آذر ماه 1378
منبع: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان- برگرفته از سایت ensani.ir
خلاصه مقاله: در این مقاله نویسنده به بررسی تعامل معنوی کودک می پردازد و ضمن پرداختن به ویژگی های دین، و آزادی ایمان، ادبیات را بهترین شیوه تعامل معنوی با کودک بیان می کند.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ تعامل معنوی با کودکان در زمینه خداشناسی چگونه باید باشد؟

مشاهده مقاله

اصول و روش های آموزش مفهوم خدا و تقویت خداباوری در کودکان و نوجوانان

نام نویسنده: فاطمه وجدانی

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۲

منبع: مجله علمی- ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی- برگرفته از سایت noormags.ir

خلاصه مقاله: این پژوهش که ازنوع کاربردی می باشد با هدف بررسی کمک به بهبود کارایی روش های اجرایی آموزشی و تربیتی در جهت شناخت خداوند صورت گرفته است و اصول آموزشی مفهوم خدا و روش هایی را که بدین منظور می توان به کار برد را بیان موده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این گونه اصول و روش ها برای آموزش مفهوم خدا به کودکان موثر می باشد؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: چیستی و ماهیت خداشناسی کودکان

نام نویسنده: سید محمد میرلوح

منبع: www.mtabeen.ir

خلاصه مقاله: در مقاله حاضر نویسنده به بیان ضرورت خداشناسی و اصول و مبانی آموزش این مسئله برای کودکان می پردازد و راهکارهایی را برای معرفی خدا به کودکان معرفی می نماید.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این راهکارها و اصول می توانند برای والدین و کودکان مفید و قابل استفاده باشند؟

مشاهده مقاله

بررسی مراحل تحول مولفه عاطفی ایمان به خدا در کودکی و نوجوانی

نویسندگان: مجتبی حیدری، علی عسگری، محمود نوذری، سید محمدرضا موسوی نسب

تاریخ انتشار: 1395

منبع: نشریه روانشناسی دین، شماره 35 .گرفته شده از سایت: www.noormags.ir

خلاصه مقاله: این مقاله در پی بررسی مراحل تحول مولفه عاطفی ایمان به خدا در کودکان و نوجوانان، 198 دانش آموز دختر و پسر 7 الی 17 سال شهر قم را مورد پژوهش قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سطح عاطفه ایمانی با افزایش سن دگرگونی و افزایش پیدا می کند. همچنین روند تحول مولفه عاطفی ایمان به خدا بدین صورت است: احساس خدا به عنوان موجودی مهربان، درد و دل کردن با خدا، داشتن رابطه نزدیک و صمیمانه با خدا، داشتن حس شکرگزاری یا شرمندگی در مقابل خدا.

مشاهده مقاله

.بررسی تحول مفهوم خدا در کودکان 4 تا 12 سال

نام نویسنده: حسین اسکندی

تاریخ انتشار: آبان 1373

منبع: نشریه تربیت. شماره 92. از 6 تا 9.

برگرفته از سایت noormags.ir

خلاصه مقاله:

بر اساس داده‌های این مقاله بیان می‌شود که مفهوم خدا مهم‌ترین مفهوم دینی است و باید بر اساس رشد تحولی کودک آموزش داده شود. در مرحله کودکی یا پیش عملیاتی تربیت مذهبی صورت پذیرد به جای آموزش مذهبی. همچنین مفاهیم انتزاعی در مورد خداوند ابتدا باید در عمل آموزانده شوند تا به تدریج کودک به درک آن‌ها نائل شود.

مشاهده مقاله

بررسی رابطه دین‌داری و مولفه‌های آن با مهارت‌های اجتماعی ماتسون

نویسندگان: ابوالقاسم عیسی مرادمحمد رضاییابراهیم مهر علیان

تاریخ انتشار: بهار 1394

منبع: فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانیسال ششم

خلاصه مقاله:

داده‌های این مقاله نشان می‌دهد میان دین داری با مهارت‌های اجتماعی ماتسون رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و دین‌داری می‌تواند مهارت‌های اجتماعی را به طور مثبت پیش‌بینی کند.

مشاهده مقاله