این همه هدیه از خداست

نام کتاب: این همه هدیه از خداست

نویسنده: مجید محبوبی

تصویرگر: حمیدرضا بیدقی

تاریخ انتشار:1393

انتشارات: جمال

معرفی کتاب:

مجموعه 20 جلدی «این همه هدیه از خداست» با نویسندگی آقای مجید محبوبی و تصویرگری حمیدرضا بیدقی با هدف معرفی نعمتهای خداوند به بچه‌ها از سوی نشر جمال منتشر شده است. نکته جالب توجه در مورد کتاب، نحوه روایت و بیان نعمتها است.

موضوعات مختلف در قالب 20 داستان متنوع، در خلال موقعیتهای ملموسی بیان می‌شوند که برای علی، شخصیت اصلی همه ی داستان‌ها رخ می‌دهند. مثلاً اشاره به مهم بودن نعمت بینایی در مواجه علی و پدرش با فرد نابینایی گفته می شود. همه ی موقعیتها بسیار نزدیک به زندگی کودکان هستند و علی به عنوان پسر بچه‌ای باهوش در ارتباط با اعضای خانواده و یا بستگان نزدیک متوجه اهمیت نعمتهای مختلف می شود. البته داستان‌ها روال هماهنگی ندارند. در برخی از آن‌ها مستقیماً اشاره می‌شود که این نعمت از سوی خداست و خدا را شکر می‌گوید؛ اما در برخی دیگر تنها با اشاره به آن نعمت مهم داستان پایان می یابد. همچنین به تصویر کشیدن تخیلات علی در برخی از داستانها از نکات جالب تصویرگری کتاب است.

در مجموع با توجه به اینکه موقعیتها در خانه، مدرسه و محله ی علی کاملاً ملموس و قابل تکرار هستند و اشارات نویسنده هم به نعمتهای خداوند در خلال این موقعیتها و بدون بیان مستقیم انجام می‌شود، تقریباً همه بچه‌ها می‌توانند با آن‌ها ارتباط برقرار کنند و می‌توان گفت یکی از کتاب‌های جذاب و مفید در این زمینه است.

قابل ذکر است این کتاب در دو جلد 10 تایی نیز منتشر شده است.

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای کتاب با ما در میان بگذارید.

لطفا نظر خود را درباره این اثر هنری بیان کنید.

منتخب نظرات شما درباره این اثر هنری: