تفاوت های فردی

تفاوت های فردی | 3 مقاله

توجه به تفاوت‌های فردی میان کودکان و راه جلب نظر و اقناع آن‌ها در مسیر تقویت خداباوری نقش مهمی ایفا می‌کند. این بخش نکات کلیدی این تفاوت‌ها را بررسی می کند.

نام مقاله: اصول و روش های آموزش مفهوم خدا و تقویت خداباوری در کودکان و نوجوانان

نام نویسنده: فاطمه وجدانی

تاریخ انتشار: پاییز ۱۳۹۲

منبع: مجله علمی- ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی- برگرفته از سایت noormags.ir

خلاصه مقاله: این پژوهش که ازنوع کاربردی می باشد با هدف بررسی کمک به بهبود کارایی روش های اجرایی آموزشی و تربیتی در جهت شناخت خداوند صورت گرفته است و اصول آموزشی مفهوم خدا و روش هایی را که بدین منظور می توان به کار برد را بیان موده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این گونه اصول و روش ها برای آموزش مفهوم خدا به کودکان موثر می باشد؟

مشاهده مقاله

نام مقاله : 4 راه برای اینکه بچه هایتان بتوانند با خدا ارتباط برقرار کنند

نام نویسنده: کریستی توماس

تاریخ انتشار:

منبع: www.focusonthefamily.com

خلاصه مقاله: بچه ها به طرق مختلفی می توانند با خدا ارتباط برقرار نمایند که در این نوشتار به این مسئله پرداخته شده است و 4 راه سنتی، طبیعت گرایی، حس گرایی و مراقبت کنندگان کودکان پیشنهاد شده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ شما چه راه های دیگری برای برقراری ارتباط کودکان با خدا پیشنهاد می دهید؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: چیستی و ماهیت خداشناسی کودکان

نام نویسنده: سید محمد میرلوح

منبع: www.mtabeen.ir

خلاصه مقاله: در مقاله حاضر نویسنده به بیان ضرورت خداشناسی و اصول و مبانی آموزش این مسئله برای کودکان می پردازد و راهکارهایی را برای معرفی خدا به کودکان معرفی می نماید.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این راهکارها و اصول می توانند برای والدین و کودکان مفید و قابل استفاده باشند؟

مشاهده مقاله