تو بی نظیری

شناسنامه کتاب «تو بی نظیری»

نویسنده: مکس لوکیدو

مترجم: لیلا کاشانی وحید

تاریخ نشر:

1395

ناشر: مهرآسا

معرفی کتاب:

این کتاب داستان آدم چوبی هایی به نام «ومی کی» است که فردی خردمند به نام «ایلای» آنها را ساخته است. ومی کی ها نماد مردم جامعه و ایلای نماد یا تمثیل خدای مهربان است که در همه ی مشکلات و اتفاقاتی که برای آدم چوبی ها می افتد آنها را راهنمایی می کند. ومی کی ها به هم برچسب میزنند و بر اساس توانمندی، زیبایی و هوشمندی به هم ستاره میدهند. «پانچلو» که شخصیت اصلی داستان است همه تلاشش را میکند تا ستاره جمع کند، اما ناتوان است. تنها زمانی که نزد ایلای می رود می فهمد که قضاوتهای دیگران هیچ اهمیتی ندارد و هر کسی از آن جهت که بنده خداست، بی نظیر است.