حوزه‌های همسو

به کودکان بیاموزید که چگونه صدای خدا را بشنوند

‫نویسنده: اریکا داوسون
‫تاریخ نشر: نامشخص
‫برگرفته از سایت: (با تصرف)

‫‪/‬‬ ‫‪https://faithfulmoms.org/teaching-our-kids-how-to-hear-gods-voice

مشاهده مقاله

‫کودکان‌ با‌ اعتقاد‌ به‌ خدا‌ متولد‌ می‌شوند‬

‫نویسنده‪:‬‬ مارتین‬ ‫‬ ‫بک‬ ‫فورد
‫‪‫نشر‪ :‬‬ ‫تاریخ‬‬‬ 24‬‬ ‫نوامبر‬ ‫‪2008
‫‫ ‫برگرفته‬ از سایت‪:‬‬
‫‪

https://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html‬‬‬‬

مشاهده مقاله

چگونه می‌توانیم ایمان را برای بچه‌ها توضیح دهیم؟

‫‫نویسنده‪:‬‬ناتان‬
‫تاریخ نشر: نام‬شخص‬
‫‬ ‫برگرفته‬ از سایت‪:‬‬

‫‪https://betterbibleteachers.com/2014/11/how-to-explain-faith-to-sunday-school-kids/‬‬

مشاهده مقاله

مامان، اگر نتوانیم خدا را ببینیم، چگونه می‌فهمیم که او حتما وجود دارد؟

‫نویسنده‪:‬‬ ناتاشا کرین
‫تاریخ‬ نشر: 2013
‫ نوشته شده در سایت:

‫‪https://natashacrain.com/mommy-if-we-cant-see-god-how-do-we-even-know-he-exists/

مشاهده مقاله

5 کاری که والدین برای بزرگ کردن فرزندان خود در دنیای سکولار باید انجام دهند

‫‫‫ ‫نویسنده‪  ناتاشا کرین:‬‬
‫تاریخ نشر:25‬‬ ‫ژوئن‬ ‫‪2016‬‬
‫‪‬ ‫برگرفته‬ از سایت (با تصرف) :
‫‪

https://crossexamined.org/5-things-christian-parents-must-do-to-raise-godly-children-in-a-secular-world/‬‬

مشاهده مقاله

کمک به کودکان برای اینکه خدا را در زندگی خود احساس کنند

‫نویسندگان‪:‬‬ الکس مک فارلند و جیسون جیمنز
‫تاریخ نشر: 13 ژانویه 2017
‫‪

برگرفته از سایت

www.focusonthefamily.com/parenting/helping-children-see-god-as-relevant-to-their-lives

مشاهده مقاله

چگونه خدا را برای کودکان توضیح دهیم؟

‫‫‫‫‫نویسنده‪:‬‬ جیلیان اوکیف
‫تاریخ نشر: 29 سپتامبر 2017
‫برگرفته از سایت:

https://classroom.synonym.com/how-to-explain-god-to-children-12083155.html

مشاهده مقاله

آموزش بچه‌ها در مورد خدا: 25 راه عملی برای کمک به آن‌ها برای دوست داشتن پروردگار

نویسنده: مری

تاریخ انتشار: 2017

برگرفته از سایت:

https://healthychristianhome.com/how-to-teach-your-child-to-love-god/

مشاهده مقاله