خدای ما چه‌جوریه؟

نام کتاب: خدای ما چه‌جوریه؟

تصویرگران: نیلوفر برومند، نسیم بهاری، سحرحقگو، سمیه علیپور، حدیثه قربان، شیلان هوشیاری

نویسنده: سید محمد مهاجرانی

سال نشر: 1395

انتشارات: قدیانی

خلاصه کتاب:

مجموعه‌ی «خدای ما چه‌جوریه؟» اثر سید محمد مهاجرانی نویسنده کتب کودک، در10 جلد به صفات قابل ذکر و ملموس خداوند برای خردسالان «گروه سنی ب» پرداخته است. بیشترین تاکید نویسنده بر عناصر طبیعت شامل گل و گیاه، درختان و حیوانات است و با استفاده از این عناصر، مقصود خود را روایت و داستان‌های کوتاهی را پیش می‌برد. شیوه‌ی روایت کتاب بدین صورت است که با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم که در ابتدای هر جلد ذکر شده است، صفتی از صفات خداوند انتخاب می‌شود و با پرداختن به چند موضوع غالبا عدم وجود آن صفت در انسان‌ها و عالم طبیعت بیان می‌گردد. در نهایت در پایان هر جلد همه ی مطالب جمع بندی م‌یشود و با اشاره‌ی مستقیم به خداوند آن صفت را از آن او می‌داند. نکته‌ی زیبایی که در این قسمت وجود دارد، خداوندرا «دوست» خطاب کردن است. «ای خدا، ای دوست خوبم…»

اینکه برای مخاطب خردسال، خداوند را بیش از هر چیز یک دوست خوب خطاب کنیم، کاری نو و جالب است.

قابل ذکر است که همه‌ی کتاب‌ها از سطح کیفی یکسانی برخوردار نیستند. برخی خوب و برخی در سطح متوسط پرداخته شده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد در مواجه با برخی آیات تفسیر شخصی نویسنده هم دخیل بوده است. در مجموع خواندن این کتاب را با صفحه آرایی خوب و تصاویر جذابش برای بچه‌ها حتما توصیه می‌کنیم.

عناوین کتب این مجموعه:

1. فراموش کار نیست. 2. هیچ وقت خسته نمی‌شود. 3. زبان حیوانات را می‌فهمد. 4. همه صدایش می‌زنند. 5. به همه کمک می‌کند. 6. بر همه کار تواناست. 7. از همه چیز خبر دارد. 8. هدیه‌هایش تمام نمی‌شوند. 9. همیشه بوده و هست. 10. هر جا باشیم پیش ماست.

لطفا نظر خود را درباره این اثر هنری بیان کنید.

منتخب نظرات شما درباره این اثر هنری: