درباره ما

درباره مـا

باور و عشق به خداوند چه به‌عنوان پایه استقرار همه‌ی مبانی دینی و چه به‌عنوان ارزشمندترین آرمانی که می‌تواند حیات بشر را در مسیر تعالی معنادار نماید ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

فطری بودن این باور ، ما را از توجه و تقویت آن بی‌نیاز نمی‌کند و به‌خصوص در بحران‌های بلوغ و با مواجه با جهان الحادی پیش رو ، این نیاز بیشتر هم خودنمایی می‌کند .

سایت خداباوری کودکان در پاسخ به نیاز والدین و مربیانی طراحی‌شده است که می‌خواهند در مسیر تقویت باور و عشق به خداوند در کودکان خود فعالانه اقدام نمایند.

اما قبل از ارائه شیوه‌های کاربردی و مفیدی که قادر باشد والدین و مربیان را در این جهت توانمند سازد و فرصت‌های مفیدی را به آن‌ها پیشنهاد نماید تا حسب امکانات خود از آن ایده گرفته و در جهت تقویت باور و عشق به خداوند در کودکان خود به‌کارگیرند ، لازم است این روش‌های کاربردی و ملاحظات لازم در این زمینه از مسیر اندیشه و تجربه صاحب‌نظران عبور کرده و قوام یابد.

ازاین‌رو سایت خداباوری در دو بخش ” آسمان اندیشه ” برای تبادل‌نظر و طرح مباحث نظری و تجربی کارشناسان و بخش ” زمینه اقدام ” برای ارائه بحث‌های قابل‌اجرا به والدین و مربیان ، ساماندهی شده است .

  • هدف ما :

توجه دادن و توانمندسازی والدین و مربیان در تقویت باور به خداوند در کودکان ۷ تا ۱۰ ساله است.

  • برنامه ما :
  • جمع‌آوری و دسته‌بندی ، دانش و تجربیات اندیشمندان و مربیان و والدین در بایدها و نبایدها و ضروریات مهم و ملاحظات لازم در زمینه تقویت عشق و باور به خداوند در کودکان.
  • استخراج یا دست‌یابی به شیوه و روش‌های عملی و ممکن که والدین و مربیان بتوانند یا عین آن را به مرحله اجرا درآورند و یا حسب امکانات خود از این روش‌ها ایده بگیرند.
  • تقویت قوه ابتکار والدین و مربیان در همراهی و یاری کودکان در تقویت باور و عشق به خداوند.
  • ارائه توصیه‌های لازم به والدین و مربیان برای استفاده از فرصت‌های پیش رو یا زمینه ایجاد فرصت‌های مناسب برای طرح موضوع یا توجه دادن به کودکان در برقراری ارتباط با خداوند.

برای دست‌یابی به هدف و برنامه‌های پیش‌گفته از کلیه صاحبان اندیشه و دانش و کسانی که به‌نوعی در زمینه موردنظر تجربه‌های عملی و مفید نسبت به فرزندان یا دانش آموزان خود داشتند جهت همفکری و مشارکت دعوت می‌کنیم .

Get It Only Now

Kale chips raw denim organic paleo farm-to-table. McSweeney’s shabby chic next level, Williamsburg fashion axe brunch sartorial.