درخواست همکاری

عضویت در خانواده خداباوران

از کلیه اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های دینی و آموزشی و یا والدین و مربیانی که در زمینه تقویت باور به خداوند در کودکان اطلاع و تجربه دارند درخواست میشود با پر کردن فرم زیر عضویت خانواده خداباوران را پذیرفته و ما را در یافتن راه های بهتر ایجاد عشق و علاقه به خداوند در کودکان خود همراهی نمایند.

در قسمت «درباره ما » اهداف و برنامه های سایت مشخص است.لطفا ما را در یافتن راه هایی که بتوانیم به والدین و مربیان پیشنهاد بدهیم یاری کنید