زمینه گفتگو

زمینه گفتگو | 6 مقاله

تشویق کودکان به پرسش و حمایت از آن‌ها حتی زمانی که سؤالات سخت می‌پرسند و ایجاد زمینه گفتگو به‌جای تک‌گویی نیز از شیوه‌های مؤثر در تقویت خداباوری کودکان است . این بخش می باید به توضیح و نمونه‌هایی در این زمینه بپردازد .

نام مقاله: بهترین پاسخ برای سوالات کودکان در مورد خدا چیست؟

منبع: namnak.com

خلاصه مقاله: در نوشتار حاضر در مورد فواید و چگونگی پاسخ به سوالات کودکان در باب خداشناسی سخن گفته شده است.  

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ به نظر شما آیا کودکان از این طریق می توانند به جواب سوالات خود برسند؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: برداشت کودکان از خدا

نام نویسنده: ابراهیم اخوی

تاریخ انتشار: فروردین 1391

منبع: ماهنامه قاصدک شماره 51 – برگرفته از سایت rasekhoon.net

خلاصه مقاله: در این نوشتار نویسنده به نحوه درک کودکان در هر سن از خدا می پردازد. بعد از ذکر خصوصیات دوران کودکی، به مفاهیمی مانند قداست خدا، علاقه خداوند به انسان و مفهوم دعا، کتاب خدا در نزد کودکان می پردازد. آنگاه وظایفی که والدین در برابر اینگونه برداشت ها دارند را بیان می کند. در نهایت نیز شعری زیبا از تصوری کودکانه نگاشته شده است

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ به نظر شما کودکان در هر محدوده سنی چه دیدگاه و برداشتی از خداوند و صفات او دارند؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: چگونه خدا را به بچه ها بشناسانیم

تاریخ انتشار: اردیبهشت 1381

منبع: مجله دیدار آشنا – بر گرفته از سایت hawzah.net

خلاصه مقاله: در این مقاله با قالبی داستانی تعدادی سوال و پرسش بین مادر و دختر در مورد خدا صورت گرفته است و آنگاه نحوه سخن گفتن با کودکان را در سنین 1 تا 13 سالگی و متناسب با درک و فهم آنان در مورد خدا بیان نموده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا نحوه سخن گفتن در مورد خدا به این صورت درست می باشد؟ برای آشنایی با خدا در مورد کودکان چه روش هایی مناسب تر می باشند؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: چگونگی بیان مفهوم خدا برای کودکان 3 تا 6 سال و شیوه پاسخ‌گویی به پرسش‌های کودکان در مورد خدا

نام نویسنده: آذر حیدری و زهرا بیابانی

تاریخ انتشار: بهار 1392

منبع: فصلنامه علمی- تخصصی کودک، نوجوان و رسانه-

خلاصه مقاله: در نوشتار حاضر به ضرورت شناخت خدا و میزان درک کودکان در سنین مختلف از خداوند پرداخته است. آنگاه پرسش های کودکان و نحوه پاسخگویی به کودکان در این مورد را بیان نموده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ به نظر شما ضرورت آشنایی بچه ها با خداوند و نحوه آشنا کردن کودکان با خدا چگونه باید صورت بگیرد و در جواب سوالات بچه ها در مورد خداوند چگونه باید به آنها پاسخ گفت؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: راه های آموزش خداشناسی به کودکان

نام نویسنده: طه تهامی

تاریخ انتشار: مهر ماه 1392

منبع: کیهان- بر گرفته از سایت hawzah.net

خلاصه مقاله: در این مقاله به بررسی راه های کاربردی جهت آشنایی کودکان با خداوند مانند، داستان، الگو، نمونه های ایمانی، طبیعت، سوال، عبادت، تفکر و … پرداخته است

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ کدامیک از ایم راه ها می توانند موثر تر باشند و کوکان با آنها بهتر ارتباط برقرار می کنند؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: چیستی و ماهیت خداشناسی کودکان

نام نویسنده: سید محمد میرلوح

منبع: www.mtabeen.ir

خلاصه مقاله: در مقاله حاضر نویسنده به بیان ضرورت خداشناسی و اصول و مبانی آموزش این مسئله برای کودکان می پردازد و راهکارهایی را برای معرفی خدا به کودکان معرفی می نماید.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این راهکارها و اصول می توانند برای والدین و کودکان مفید و قابل استفاده باشند؟

مشاهده مقاله