زمین اقدام

مایل هستم از مطالب جدید اطلاع پیدا کنم

Slide ورود زمین اقدام ورود album مطالبی که بهتر است بدانیم
album کارهایی که بهتر است انجام دهیم بازگشت به صفحه اصلی مطالب مفید و عملی برای والدین و مربیان tap_and_play keyboard_arrow_down اطلاع از جدیدترین مقالات

مطالبی که بهتر است بدانیم

والدین و مربیان که دغدغه تقویت باور و عشق به خداوند را در کودکان خود دارند ، بهتر است قبل از اقدام مواردی را بدانند

در این قسمت 6 نکته به عنوان مقدمه لازم برای شروع کار معرفی می‌شود.

کارهایی که بهتر است انجام دهیم

شیوه‌ها و روش‌هایی وجود دارد که والدین و مربیان می‌توانند برای توجه دادن کودک خود به خداوند یا عین آن را عمل نمایند یا با توجه به امکانات خود از آن‌ها الگوبرداری کنند

در این قسمت ، 8 دسته از روش‌ها و شیوه‌های مفید پیشنهاد می‌شود.

معرفی کتاب ، فیلم و مصاحبه های مفید در موضوع خداباوری