قصه های شب چله

نام کتاب: قصه های شب چله

نویسنده: محمد میركیانی

مترجم: –

انتشارات: تکا

معرفی کتاب: کتاب حاضر، مشتمل بر داستان‌‌های کوتاه با موضوع تخیلی و آموزنده است و برای گروه سنّی (ج) تهیه است. عنوان برخی از داستان‌ها عبارتند از: کرم شب‌تاب؛ مشورت؛ دوستی؛ پرواز؛ خاله خروسه؛ هیزم شکن؛ نوروز؛ لک لک و روباه؛ کرم شب‌تاب و موش و گربه. در داستان «کرم شب‌تاب»‌ آمده است: گروهی از میمون‌ها از شدت سرما، به پناهگاهی رفتند تا خود را نجات دهند. آن‌ها ناگهان کرم شب‌تابی پیدا کردند و همگی فکر کردند آتش است. برای همین همگی هیزم جمع‌آوری کردند و روی کرم‌شب‌تاب گذاشتند و آن را فوت کردند تا شاید روشن شود. پرنده‌ای روی درختی شاهد ماجرا بود و سعی می‌کرد به میمون‌ها بفهماند که آن کرم شب‌تاب است. در این هنگام مردی پرنده را از این کار نهی کرد، زیرا کارش بیهوده بود و اثری در میمون‌ها نمی‌گذاشت. پرنده پندناپذیر به قدری در این کار اصرار کرد که سرانجام جان خود را از دست داد.”

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای کتاب با ما در میان بگذارید.