ماجرای سیب قرمز

نام کتاب: ماجرای سیب قرمز

نویسنده و تصویرگر: کلر ژوبرت

سال انتشار:1398

نشر: به نشر

معرفی کتاب:

خانم کلر ژوبرت داستان هایی تخیلی با موضوعات و مفاهیم قرآنی در هشت جلد نویسندگی و تصویرگری کرده است. کتاب «ماجرای سیب قرمز» یک کتاب از این مجموعه است که از سوی انتشارات به نشر منتشر شده است. شیوه ی روایت ژوبرت در داستان های قرآنی بدین شکل است که کودک با مفهوم مورد نظر آشنا و آماده ی پذیرش و همراهی با شخصیت داستان می شود و در نهایت آیه قرآنی مرتبط با آن در پایان داستان ذکر می گردد. ماجرای سیب قرمز در مورد ریزمیزو، موش کوچولویی است که سیبی برای خوردن پیدا می کند؛ اما سر راه تا خانه دوستان خود را می بیند و به هر کدام به نحوی کمک می کند.

ژوبرت آیه 262 از سوره بقره را برای درک مفهوم کمک به دیگری برمی گزیند:

«داستان کسانی که مالشان را در راه خدا می بخشند، مثل داستان دانه ای است که هفت خوشه برویاند…

خواندن این کتاب را برای کودکان حتما توصیه می کنیم.