اسلام و تربیت کودکان

نام کتاب: اسلام و تربیت کودکان

نویسنده: آیت الله احمد بهشتی

سال نشر: 1395

انتشارات: شرکت چاپ و نشر بین الملل (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی)

معرفی کتاب:

این کتاب از مجموعه کتاب‌های تربیت دینی فرزندان است که از منظر و به قلم آیه الله احمد بهشتی وبا ویراست و بازبینی دکتر سعید بهشتی، نوشته شده است. نویسنده در 7 بخش تلاش کرده در باب زناشویی، فرزندداری؛ تربیتمسئولیت‌های تربیت مربیانراه‌های مؤثر تربیتقواعد اساسی تربیترهنمودهای مهم تربیتیچگونگی تربیت کودکان بی‌سرپرست و یتیم و نحوة تربیت کودکان استثنایی از منظر اسلام نکاتی را بیان کند. ایشان نیز همچون سایر متفکران اسلامی آغاز تربیت فرزند را از انتخاب همسر و زناشویی می‌داند و در ادامه برای مربی یا والد در 7 ساحت انسان، مسئولیت‌هایی تربیتی قائل است. از جمله: تربیت ایمانیاخلاقیبدنیعقلیعاطفیاجتماعی و جنسی.

در مجموع این کتاب همانند سایر تربیت دینی، مشخصاً در زمینه ارتباط انسان با خدا مبحثی ندارد و دین را به مثابه‌ی امری کلی می‌نگرد.

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای کتاب با ما در میان بگذارید.