اسلام و تربیت کودکان

نام کتاب: اسلام و تربیت کودکان

نویسنده: آیت الله احمد بهشتی

سال نشر: 1395

انتشارات: شرکت چاپ و نشر بین الملل (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی)

معرفی کتاب:

این کتاب از مجموعه کتاب‌های تربیت دینی فرزندان است که از منظر و به قلم آیه الله احمد بهشتی وبا ویراست و بازبینی دکتر سعید بهشتی، نوشته شده است. نویسنده در 7 بخش تلاش کرده در باب زناشویی، فرزندداری؛ تربیتمسئولیت‌های تربیت مربیانراه‌های مؤثر تربیتقواعد اساسی تربیترهنمودهای مهم تربیتیچگونگی تربیت کودکان بی‌سرپرست و یتیم و نحوه تربیت کودکان استثنایی از منظر اسلام نکاتی را بیان کند. ایشان نیز همچون سایر متفکران اسلامی آغاز تربیت فرزند را از انتخاب همسر و زناشویی می‌داند و در ادامه برای مربی یا والد در 7 ساحت انسان، مسئولیت‌هایی تربیتی قائل است. از جمله: تربیت ایمانیاخلاقیبدنیعقلیعاطفیاجتماعی و جنسی.

در مجموع این کتاب همانند سایر تربیت دینی، مشخصاً در زمینه ارتباط انسان با خدا مبحثی ندارد و دین را به مثابه‌ی امری کلی می‌نگرد.

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای کتاب با ما در میان بگذارید.

لطفا نظر خود را درباره این اثر هنری بیان کنید.

منتخب نظرات شما درباره این اثر هنری: