مشارکت عملی

مشارکت عملی | 3 مقاله

مشارکت کودکان در فعالیت‌های مذهبی و اخلاقی و اعطای مسئولیت در این امور یکی دیگر از شیوه‌های مؤثر در خداباوری کودکان است . این بخش نمونه‌هایی ازاین‌دست بررسی می شود .

نام مقاله: آموزش راجع به خدا با 4 روش ساده

نام نویسنده: مهسا شیرمحمدی

تاریخ انتشار: خرداد ماه 1397

منبع: www.ravanshenasikoodak.com

خلاصه مقاله: در این نوشتار در جواب پرسش یک مادر در مورد نحوه آموزش خدا به بچه ها،  4 روش دعا با هم، قرآن خواندن، اطمینان قلبی به خدا و شرکت در مراسم مذهبی برای آشنایی و آموزش در مورد خدا مطرح شده است

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ از نظر شما چگونه می توانیم این روش ها را به شیوه ای موثرتر به کار ببریم ؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: اصول و روش های آموزش مفهوم خدا و تقویت خداباوری در کودکان و نوجوانان

نام نویسنده: فاطمه وجدانی

تاریخ انتشار: پاییز 1392

منبع: مجله علمی- ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی- برگرفته از سایت noormags.ir

خلاصه مقاله: این پژوهش که ازنوع کاربردی می باشد با هدف بررسی کمک به بهبود کارایی روش های اجرایی آموزشی و تربیتی در جهت شناخت خداوند صورت گرفته است و اصول آموزشی مفهوم خدا و روش هایی را که بدین منظور می توان به کار برد را بیان موده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این گونه اصول و روش ها برای آموزش مفهوم خدا به کودکان موثر می باشد؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: چگونه خدا را به بچه ها بشناسانیم

تاریخ انتشار: اردیبهشت 1381

منبع: مجله دیدار آشنا – بر گرفته از سایت hawzah.net

خلاصه مقاله: در این مقاله با قالبی داستانی تعدادی سوال و پرسش بین مادر و دختر در مورد خدا صورت گرفته است و آنگاه نحوه سخن گفتن با کودکان را در سنین 1 تا 13 سالگی و متناسب با درک و فهم آنان در مورد خدا بیان نموده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا نحوه سخن گفتن در مورد خدا به این صورت درست می باشد؟ برای آشنایی با خدا در مورد کودکان چه روش هایی مناسب تر می باشند؟

مشاهده مقاله