مصاحبه ها

مصاحبه ها | 23 فیلم

در این بخش با والدین ،مربیان و سایر صاحب نظران حوزه تربیت در خصوص نظرات و تجربیات شخصی آن ها گفتگو شده تا از میان این گفتگو ها تجربه های قابل عرضه به دیگران در خصوص چگونگی ارتباط مطلوب با خداوند پدیدار شود.خواهشمندیم اگر نظری در مورد هر یک از این مصاحبه ها دارید بفرمایید.