معرفی فیلم های خداشناسی

معرفی فیلم های حوزه خداشناسی | 15 فیلم

در این بخش فیلم‌هایی که چه در خارج و چه در داخل به‌نوعی در زمینه توجه دادن کودکان به خداوند تهیه و تولیدشده است به نمایش گذاشته می‌شود. منظور اصلی از نمایش آن جلب توجه اندیشمندان به شیوه های عملی و اجرایی موجود در جهان است تا امکان معرفی یا حتی تولید محتواهای متناسب با معارف اسلامی فراهم شود.از اندیشمندان درخواست داریم هم‌نظر خود را در مورد اثری که مشاهده کردند اعلام فرمایند و هم اگر ایده‌ای به نظرشان می‌رسد با ما در میان بگذارند .

نام فیلم: آیا به خدا ایمان دارید

مدت زمان:3:50

ساختار: مصاحبه

شخصیت اصلی: –

کارگردان: –

تاریخ تولید:16مارس 2015

کشورسازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید: CBN – The Christian Broadcasting Network

خلاصه: از افراد متفاوت پرسیده می شود که آیا به خدا ایمان دارند .

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: ایمان مثل یک دانه خردل است

مدت زمان:2:20

ساختار: نمایش

شخصیت اصلی: –

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید:5آوریل 2016

کشور سازنده:آمریکا

کمپانی یا مرکز تولید: pursuegod.org

خلاصه: راجع به ایمان شما است و اینکه چه مقدار ایمان داشتن خوب  است

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: چهار دلیل برای باور به خدا

نام فیلم: چهار دلیل برای باور داشتن  به خدا

مدت زمان:5:58

ساختار: کنفرانس

شخصیت اصلی: دنیل

کارگردان: –

تاریخ تولید:18فوریه 2015

کشور سازنده:آمریکا

کمپانی یا مرکز تولید: state of Daniel

خلاصه: چهار دلیل علمی و درست برای باور داشتن به خداوند و تشویق به خداباوری

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: بچه ها خدا را یک نقاش تفسیر میکنند

نام فیلم: کودکان خدا را برای یک نقاش تفسیر می کنند

مدت زمان:5:12

ساختار: نقاشی

شخصیت اصلی: کوجی و بچه ها

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید:20دسامبر2019

کشورسازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید: HiHo Kids

خلاصه: تصورات کودکان از خدا در قالب نقاشی

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: بعد از این به خدا ایمان می آورید

مدت زمان:5:37

ساختار: کنفرانس

شخصیت اصلی: جاهان

کارگردان: –

تاریخ تولید: نامشخص

کشور سازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید: smile jannah 2

خلاصه: نشان دادن خلقت خداوند و اثبات وجود خداوند

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: ایمان از نگاه یک کودک

مدت زمان:2:03

ساختار:پوستر

شخصیت اصلی: –

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید:25مارس 2016

کشورسازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید: faithcounts.com

خلاصه: نوشته های همه راجع به ایمان

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: چطور خدا را بهتر بشناسیم

مدت زمان:2:45

ساختار:نمایش

شخصیت اصلی: –

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید: نامشخص

کشورسازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید: www.pursuegod.org

خلاصه: خدا را چطوری بهتر بشناسیم

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: چطوری خدا را بهتر بشناسیم

مدت زمان:5:59

ساختار: مصاحبه

شخصیت اصلی: باب و کاپتان

کارگردان: –

تاریخ تولید: نامشخص

کشور سازنده:آمریکا

کمپانی یا مرکز تولید: childrenschurch.net/taste

خلاصه: یاد دادن این که چطور خدا را بشناسیم

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: چرا عبادت؟

نام فیلم: چرا عبادت

مدت زمان:2:18

ساختار: انیمیشن

شخصیت اصلی: Pete Greig

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید:25آوریل 2012

کشور سازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید: 24-7prayer

خلاصه: دلایل دعا کردن

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: بچه های مهد کودک راجع به دعا می گویند

نام فیلم: کودکان دعا را توصیف می کنند

مدت زمان:3:07

ساختار:مصاحبه

شخصیت اصلی: –

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید:30آگوست2016

کشورسازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید:  LDSLiving

خلاصه: صحبت های کودکان راجع به دعا کردن

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: ارزش صبر کردن را داشت

نام فیلم: ارزش صبرکردن را داشت

مدت زمان:7:24

ساختار:مصاحبه

شخصیت اصلی: –

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید: نامشخص

کشورسازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید: نامشخص

خلاصه: به چالش کشیدن کودکان

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: بچه ها راجع به خدا حرف می زنند

نام فیلم: کودکان راجع به خدا حرف می زنند

مدت زمان:5:53

ساختار:مصاحبه

شخصیت اصلی:-

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید:8دسامبر2010

کشورسازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید: anthonydestefano.com

خلاصه: صحبت های کودکان درباره خدا

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: آموزش عملی راجع به ایمان

نام فیلم: اموزش عملی راجع به ایمان

مدت زمان:3:26

ساختار: نمایش

شخصیت اصلی:-

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید:24سپتامبر2017

کشورسازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید: Hope Wirta

خلاصه: نمایشی در باب ایمان آوردن به خداوند

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: کودکان راجع به خدا چه فکری میکنند؟

نام فیلم: کودکان در مهد کودک راجع به خدا و بهشت چه فکری می کنند؟

مدت زمان:4:32

ساختار:مصاحبه

شخصیت اصلی: –

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید: 5 آوریل 2013

کشور سازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید:  jasonfwright.com

خلاصه: خدا از دید کودکان

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید

نام فیلم: درس ایمان،بادکنک خالی و پر

نام فیلم: درس ایمان، بازی با پر

مدت زمان:4:50

ساختار: آموزشی

شخصیت اصلی: سوزان

کارگردان: نامشخص

تاریخ تولید:1سپتامبر2016

کشور سازنده: نامشخص

کمپانی یا مرکز تولید: Wright Ideas with Susan

خلاصه: آموزش ایمان پیدا کردن از طریق بازی با پر

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای فیلم با ما در میان بگذارید.

در مورد این فیلم نظر بدهید