ملزومات تربیتی برای والدین

ملزومات تربیتی

دنیای کودکان را بشناسیم

یک شعر معروفی هست که همه آن را شنیده‌اند ” چون که با کودک سر و کارت فتاد،هم ‌زبان کودکی باید گشاد ” مولانا در این شعر شاه‌کلید برقراری ارتباط با کودکان را آورده است . بیشتر والدین و مربیان هم این نکته را می‌دانند و تلاش دارند در هم‌زبانی با کودکان آن را رعایت کنند .

معمولاً این تلاش‌ها در لحن حرف زدن یا استفاده از لغات ساده و برقراری ارتباط چشمی و یا کوتاه نشستن در هنگام گفتگو ، جلوه می ‌کند و همین مقدار هم خوب است اما منظور زبان کودکی به چیزهای بیشتری از این نکات مربوط می‌شود .

زبان کودکان تماماً زبان احساس و عاطفه است هنوز چیزی چندانی به معنای عقل و استدلال و یا منطق در آن‌ها قوت نگرفته است . به‌راحتی می‌خندند و زود گریه می‌کنند . سریع دوست می‌دارند و تند بی زار می‌شوند و این‌ها همه نشانه تسلط کامل عاطفه و احساس در آن‌هاست . حداقل نباید تا سنین 8 سالگی از آن‌ها انتظار چندانی برای طبقه‌بندی مفاهیم بر اساس درست و غلط و یا خوب و بد داشت ، آن‌ها یا دوست دارند و یا ندارند. در این سطح از تفکر ، تخیل به‌راحتی حرکت دارد و بدون هیچ مانع ای از ناکجاآباد تا زره‌های قابل‌تصور در هستی را درمی‌نوردد. ازاین‌رو آن‌ها بیشتر با جهان بازی انس دارند تا آن حقایقی که پیرامون آن‌ها را فراگرفته است . بنابراین برای برقراری ارتباط با کودکان باید بااحساس و به دنیای بازی و تمثیل و تشبیه روی آورد .

اما باید دانست که از یک‌سو در دنیای خیال و بازی ، شوق بیشتر از ترس سلطنت می‌کند و سهم بیشتری را در اداره رفتار و یا قبول و عدم پذیرش موضوعات به عهد دارد پس طبیعی است در این جهان ، با بهره از اشتیاق و احساسات خوشایند مثل شیرینی و شوخی بهتر می‌توان حرکت کرد و از سوی دیگر باید دانست این دوره از کودکی ، بهترین فرصت  برای کاشت عشقی صادقانه و بی‌آلایش به خداوند در کودکان است .

شعر ، ترانه ، بازی ، شیرینی و شوق و آغوشی پر ازگل‌های محبت و عشق ، دستور زبان کودکان است که اگر آن را بدانیم در کنار آن‌ها و هادی آن‌ها خواهیم بود.

نمونه ها و نکته های این قسمت

بخشی از کتاب «کلیدهای آموختن به کودکان در مورد خداوند» از صفحه 174 تا 177 برای آشنایی بیشتر با این مفهوم انتخاب شده است.

برای دانلود فایل کلیک کنید

همچنین برشی از کتاب «اصول و شیوه‌های تربیت توحیدی» صفحات 69 و 70 به عنوان نمونه برای این موضوع انتخاب شده است.

برای دانلود و مشاهده فایل کلیک کنید

در خصوص درک بهتر از دنیای کودکی ، هیچ چیز بهتر از توجه به تجربه والدین و مربیان نیست لذا اگر در این زمینه نکته مفیدی می دانید با ما در میان بگذارید.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان کنید.

منتخب نظرات شما درباره این مطلب: