ملزومات تربیتی

ملزومات تربیتی | 9 مقاله

برقراری ارتباط با کودکان و تفهمیم موضوعات مختلف ازجمله باور و عشق به خداوند نیازمند روش و شیوه و لوازم خاصی است که می باید در این بخش آن ها را مورد بررسی قرار داد.

نام مقاله : ترسیم چهره ی خداوند در «این چیه؟»

نام نویسنده: زهره حیدری شاهی سرایی

تاریخ انتشار: 1389/08

منبع: کتاب ماه کودک و نوجوان

خلاصه مقاله: این مقاله به بررسی و نقد کتابی با عنوان « این چیه؟» ،که شامل 10 مثنوی می باشد، پرداخته است و سعی نموده از چیزهای مختلف محیط کودک برای او سوال پیش بیاورد تا او را به تفکر در مورد آنها واداشته و عظمت این نعمت ها را زمینه ای برای پرورش اخلاقی او قرار دهد.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ چگونه می توان از ذکر این نعمت ها به وجود خدا و عظمت او رسید؟

مشاهده مقاله

نام مقاله : بررسی و تحلیل نقش کودک در ده داستان از مثنوی

نام نویسنده: وحید سبزیان پور، سمیره خسروی، صدیقه رضایی

تاریخ انتشار: 1390/10

منبع: کتاب ماه کودک و نوجوان

خلاصه مقاله: در این مقاله نویسنده با بررسی داستان هایی از مولانا، که در آن ها به کودک پرداخته شده است، سعی می کند خصوصیات و روابط انسان با خداوند را در قالب رابطه کودک و مادر، بازی ها و ارتباط با همسالان او مرتبط سازد و این رابطه را قابل فهم تر نماید.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا چنین تعریفی از کودک مورد قبول شما می باشد و آیا می توانید داستانی دیگر را به همین شیوه بازگو نمایید؟

مشاهده مقاله

نام مقاله : خدا را برای کودکان با داستان ها و ایده های ملموس توضیح دهید

نام نویسنده: جی. کراسپوندنت

تاریخ انتشار:

منبع:www.jweekly.com

خلاصه مقاله: در نوشتار حاضر به ارائه راه کارهایی برای پاسخگویی به سوالات کودکان پرداخته شده است و به والدین توصیه نموده است که جلوی سوالات کودکان را نگیرند و سعی کنند پاسخ های خوب برای سوالاتشان فراهم آورند.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا شما راهکارهای دیگری برای صحبت کردن درباره خدا با کودکان پیشنهاد می دهید؟

مشاهده مقاله

نام مقاله : تصویری روشن و دوست داشتنی از خدای مهربان

نام نویسنده: سوسن وفایی

تاریخ انتشار: 1390/09

منبع: کتاب ماه کودک و نوجوان

خلاصه مقاله: در این نقد و بررسی، نویسنده به بررسی مجموعه کتاب های 6 شش جلدی« خدا و قصه هایش» پرداخته است و به این صورت توحید را به کودکان آموزش می دهد.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ از نظر شما آیا این مجموعه کتاب ها می توانند کودکان را با خدا آشنا کنند؟

مشاهده مقاله

مراحل رشد اخلاقی در کودکان

نام مقاله: مراحل رشد اخلاقی در کودکان

نام نویسنده: محمد رضا کابلی، داوود قرجالو

 

تاریخ انتشار: 01/1392

منبع: کتاب ماه کودک و نوجوان

خلاصه مقاله: با توجه به اینکه آشنایی با مراحل رشد اخلاقی کودکان به منظور ایجاد باورهای اخلاقی در آنان بسیار مهم می باشد، بنابراین در این مقاله به بررسی این مراحل از دیدگاه ژان پیاژه، کلبرگ، سلمان پرداخته شده است تا زمینه ای در جهت رشد خداباوری در کودکان را فراهم آورد.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ با توجه به مراحل رشد، چگونه می توان باورهای اخلاقی را در وجود کودکان بارور نمود؟

مشاهده مقاله

خدا و کودکانگی در شعر

نام مقاله: خدا و کودکانگی در شعر

نام نویسنده: انسیه موسویان

 

تاریخ انتشار: 09/1391

منبع: کتاب ماه کودک و نوجوان

خلاصه مقاله: در این نوشتار خانم موسویان به نقد و بررسی مجموعه کتاب سه جلدی« خدا جونم» پرداخته اند و در ضمن این نقد نکاتی را درباره نحوه آشنایی کودکان با خدا آورده اند که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ این گونه کتاب ها تا چه حد می توانند کودکان را با خدا آشنا کنند؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: نحوه تعریف خدا برای کودکان

تاریخ انتشار: خرداد ماه 1397

منبع: www.eghtesadonline.com

خلاصه مقاله: این مقاله به بررسی  اهمیت حرف زدن با خدا و شیوه حرف زدن درباره خدا را با کودک با توجه به سن و قدرت درک او می پردازد.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ چگ.نه می توان بر اساس سن و توانایی کودکان با آنها در مورد خدا صحبت نمود؟ هنگام صحبت کردن در مورد خدا چه نکاتی را باید مراعات نمود؟

مشاهده مقاله

خدا را چگونه به بچه معرفی کنیم؟

تاریخ انتشار: مرداد ماه 1386

منبع: www.pasokhgoo.ir

خلاصه مقاله: در این نوشتار مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی جواب این پرسش را که خدا را چگونه به کودکان معرفی کنیم داده است و توصیه می کند، در این زمینه علاوه بر توجه به میزان استعداد و درک کودکان، از روش داستان گویی می توانیم بهره بگیریم و از رویدادهای زندگی برای کمک گرفتن در این مسئله نیز غافل نباشیم.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ بهترین راه برای معرفی خدا به کودکان چیست و چگونه می توان در این زمینه عمل نمود؟

مشاهده مقاله

راه های روزمره برای آموزش خدا به کودکان

عنوان: راه های روزمره برای آموزش خدا به کودکان

نویسنده: وینتی هاپلر

تاریخ: 2005

شرح مختصر: در این نوشتار به بررسی راه هایی که می توانند به والدین کمک نمایند تا بتوانند کودکان را با خداوند آشنا کنند آمده است. راه هایی مثل اینکه به آنان عشق بورزند و با اشتیاق پاسخگوی سوالات آنان باشند از مهمترین موارد اشاره شده می باشد

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا شما راه های دیگری را برای اینکه در زندگی روزمره بتوان با کودکان از خدا حرف زد پیشنهاد می دهید؟

مشاهده مقاله