نحوه پاسخ گویی به رایج ترین سوالات کودکان

نحوه پاسخ گویی به رایج ترین سوالات کودکان

این کتاب نوشته ی سید رضا طباطبایی است که انتشارات جمکران آن را چاپ و روانه ی بازار کرده است. نویسنده هدف خود را از نوشتن کتاب، توحیدی بار آوردن کودکان می‌داند و توصیه‌های فراوانی به والدین مبنی بر عنایت به پرسش های فرزندان خود می‌کند.

محتوای کتاب در قالب پرسش و پاسخ والد و فرزندی است و هر سؤال در سه سطح جوابدهی می‌شود. در سطح اول پاسخ‌ها ملموس و عینی هستند، به همراه نمونه‌ای عینی برای تقریب به ذهن کودکان. سطح دوم مطالب تا حدودی ذهن‌های پویاتر و نیمه استدلالی را در نظر گرفته است و از معلومات رایج استفاده می‌کند. در سطح سوم و بالاتر پاسخ‌ها علمی تر و استدلال محور هستند. ضمن اینکه در کنار استدلال‌ها در برخی موارد بیانات بزرگان نیز ذکر می‌شود.

در مجموع متن کتاب خوب است. اما با توجه به عدم رنگ‌ و تصویرگری، به نظر می‌رسد برای مخاطب سنین بالاتر مناسب باشد. اما از آنجایی که گفتگوها مصداقی و همراه با مثال هستند، خواندن آن را به والدین و مربیان بسیار توصیه می‌کنیم.