پاپر

نام کتاب: پاپر

نویسنده: محمد میرکیانی

مترجم: –

انتشارات: کانون پرورش فکری

معرفی کتاب: کبوتر پاپر امروز هم مثل دیروز ترسید و لرزید، چرا که یک آدم دیگر همراه صاحبش آمده بود و داشتند روی قیمت او صحبت می کردند. پاپر بال و پری زد و خودش را در دل آسمان آبی جا داد. می خواست برود و دیگر آنجا بر نگردد، اما از بی پناهی وبی غذایی و از شکار شدن توسط شاهینهای آسمان ترسید و دوباره به سوی قفس و صاحب خود بازگشت، ولی با یک هنرنمایی تازه و زیبا … . سرانجام روزی در اوج آسمان، با کبوتر غریبی آشنا شد و از آن به بعد، سرنوشت او تغییر یافت.

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای کتاب با ما در میان بگذارید

لطفا نظر خود را درباره این کتاب بیان کنید.

منتخب نظرات شما درباره این کتاب: