پند و قند

نام کتاب: پند و قند

نویسنده: محمد میرکیانی

مترجم:

انتشارات: منادی تربیت

معرفی کتاب: مجموعه 4 جلدی که هر جلد حدود 24 صفحه حاوی 4 داستان مجزا که موضوع هر داستان درباره یکی از تمثیل ها و ضرب المثل های فارسی است.

خواهشند است نظرات خود را در خصوص محتوای کتاب با ما در میان بگذارید.

لطفا نظر خود را درباره این کتاب بیان کنید.

منتخب نظرات شما درباره این کتاب: