گفته یا عمل

گفته یا عمل

توجه به این حقیقت که کودکان بیشتر از گفته‌های ما از اعمال ما پیروی می‌کنند و نکاتی که می‌باید والدین و مربیان در اعمال خود برای تقویت خداباوری کودکانشان توجه کنند موضوع بررسی در این بخش است.

نام مقاله : راه‌ کارهای تربیت معنوی کودک

نام نویسنده:

تاریخ انتشار: 1395/07/17

منبع: سایت کودک پرس

خلاصه مقاله: به منظور تربیت معنوی کودکان، بهترین راه این است، که خود والدین الگوی مناسبی برای کودکان باشند، در محافل مذهبی شرکت نمایند ، به شخصیت کودک احترام بگذارند و در عین حال از قصه ها بهره بگیرند. در این راه آنها می توانند از تشویق و تنبیه به موقع و متناسب نیز استفاده نمایند 

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ چگونه می توان در جهت تربیت معنوی کودک قدم برداشت؟

مشاهده مقاله

نام مقاله : چگونه می توان به سوالات مرتبط با خدا جواب های مناسب سن داد؟

نام نویسنده:

تاریخ انتشار:

منبع: https://childrensministry.com

خلاصه مقاله: با توجه به اینکه کودکان در هر رده سنی یکسری سوالات در مورد خدا برایشان بوجود می آید در این نوشته سوالات آنها به همراه پاسخی که می توان به آنها در این زمینه داد، بیان شده است؛ تا بتواند راهنمایی مناسب برای والدین و مربیانی که با این سوالات روبرو می شوند باشد.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ کودکان در هر رده سنی، چه سوالات دیگری را می توانند در زمینه خدا مطرح کنند و چه جوابی به آنها باید داد؟

مشاهده مقاله

نام مقاله : چگونه با کـودکان در رابطه با خدا صحبت کنیم؟

نام نویسنده:

تاریخ انتشار: 1395/09/05

منبع: سایت اقتصاد آنلاین

خلاصه مقاله: هنگامی که کودکتان در مورد خدا از شما سوال می کند، باید به آنها اجازه پرسش بدهید و با افکار چالشی آنان؛ برخورد خشن نداشته باشید و پاسخ های خوب را بشناسید و برای پاسخگویی، از داستان ها بهره بگیرید،

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ در مقابل سوالات مختلف کودکان درباره خداوند، چه نوع پاسخ هایی می تواند خوب باشد؟

مشاهده مقاله

نام مقاله : نحوه پاسخ گویی به رایج ترین سوالات کودکان

نام نویسنده: الهام یوسفی

تاریخ انتشار:

منبع: روزنامه خراسان

خلاصه مقاله: در این نوشتار به نحوه پاسخگویی به سوالات کودکان مانند اینکه ، خدا کجاست؟ خدا کیه ؟ چرا اونو نمیبینیم؟ و مسئله مردن و … پرداخته و در انتهای متن ،3 کتاب جهت پرورش تفکر فلسفی کودکان معرفی شده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا سوال دیگری هم ممکن است به ذهن کودک برسد و چه جوابی برای آن سوالات دارید؟

مشاهده مقاله

اصول تربیت توحیدی در دوره کودکی (مرحله سیادت)

نویسندگان: کیومرث قیصری گودرزی، احمد سلحشوری

تاریخ انتشار: 1396

منبع: نشریه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامیشماره 40. گرفته شده از سایت www.SID.ir

خلاصه مقاله: هدف از این مقاله، استخراج اصول تربیت توحیدی از میان متون اسلامی برای هفت سال اول زندگی فرد است. به همین منظور تربیت توحیدی در سه بعد شناختی، عاطفی و ارادی مورد بررسی قرار گرفته است و به صورت اجمال این یافته ها به دست آمده اند: تصحیح تفکر خام کودکان در مورد خداوند، معرفی اسما و صفات خدا به جای تلاش برای اثبات وجود خدا، استفاده از زبان متناسب با فهم کودک، تقلید و الگوگیری از والدین، تربیت بر مدار محبت و

مشاهده مقاله

اصول تربیت توحیدی در دوره کودکی (مرحله تادیب)

نویسنده: کیومرث قیصری گودرزی

تاریخ انتشار: 1399

منبع: فصلنامه علمی تربیت اسلامیشماره32. گرفته شده از سایت www.SID.ir

خلاصه مقاله: این مقاله با هدف دستیابی به اصول تربیت توحیدی برای هفته سال دوم زندگی فرد در میان متون اسلامی به واکاوی پرداخته و به همین منظور تربیت توحیدی در سه بعد شناختی، گرایشی و ارادی مورد پژوهش قرار گرفته است. یافته های پژوهش به صورت اجمال بدین شرح هستند: زمینه سازی برای درک مقدمتنی مفهوم عبودیت، اثبات استدلالی وجود خدا، آشنایی کودک با صفات جمالی و جلالی خدا، شکل گیری محبت مبتنی بر شناخت، تشویق کودک به رابطه با خدا و

مشاهده مقاله

میزان مذهبی بودن والدین، منابع متفاوت شناخت دینی و تصور از خدا

نویسندگان: منصوره السادات صادقیمحمدعلی مظاهریمحمود حیدری

تاریخ انتشار: تابستان 1385

منبع: فصلنامه خانواده پژوهیشماره 6. گرفته شده از سایت www.ensani.ir

خلاصه مقاله:

یافته های این مقاله میزان مذهبی بودن والدین را به عنوان جنبه‌ای از جامعه پذیری دینی برای فرزندان و مهمترین عامل پیش‌بینی کننده تصور فرد از خدا می‌دانند. در صورتی که میزان مذهبی بودن هر دو والد بالاتر باشد، تصور از خدا مثبت‌تر و در صورتی که پایین‌تر باشد، تصور از خدا منفی‌تر است.

مشاهده مقاله

ادراک دلبستگی دوران کودکی و رابطه آن با دلبستگی به خدا در بزرگسالی

نویسنده: فاطمه شهابی زادهشهریار شهیدیمحمد علی مظاهری

تاریخ نشر: زمستان 1385

منبع: مجله روانشناسی، سال دهم

خلاصه مقاله:

این پژوهش نشان می‌دهد کیفیت دلبستگی به پدر و مادر تأثیر میانجی‌گری بر رابطه بین میزان مذهبی بودن والدین و سبک دلبستگی به خدا دارد. دلبستگی ایمن به والدین در نقابل دلبستگی ناایمن باعث می‌شود پذیرش ارزش‌های والدین از جمله ارزش‌های مذهبی تسهیل شود.

مشاهده مقاله