یاد خداوند

یاد خداوند | 3 مقاله

ایجاد رابطه میان صفات مثبت و ارزشمند و مفاهیم زیبا و مفید با خداوند در نزد کودکان شیوه مؤثری در تقویت باور و عشق به خداوند است . در این بخش می باید به نمونه‌هایی از این شیوه رسید .

نام مقاله: آموزش راجع به خدا با 4 روش ساده

نام نویسنده: مهسا شیرمحمدی

تاریخ انتشار: خرداد ماه 1397

منبع: www.ravanshenasikoodak.com

خلاصه مقاله: در این نوشتار در جواب پرسش یک مادر در مورد نحوه آموزش خدا به بچه ها،  4 روش دعا با هم، قرآن خواندن، اطمینان قلبی به خدا و شرکت در مراسم مذهبی برای آشنایی و آموزش در مورد خدا مطرح شده است

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ از نظر شما چگونه می توانیم این روش ها را به شیوه ای موثرتر به کار ببریم ؟

مشاهده مقاله

نام مقاله: اصول و روش های آموزش مفهوم خدا و تقویت خداباوری در کودکان و نوجوانان

نام نویسنده: فاطمه وجدانی

تاریخ انتشار: پاییز 1392

منبع: مجله علمی- ترویجی بصیرت و تربیت اسلامی- برگرفته از سایت noormags.ir

خلاصه مقاله: این پژوهش که ازنوع کاربردی می باشد با هدف بررسی کمک به بهبود کارایی روش های اجرایی آموزشی و تربیتی در جهت شناخت خداوند صورت گرفته است و اصول آموزشی مفهوم خدا و روش هایی را که بدین منظور می توان به کار برد را بیان موده است.

درخواست از شما: نظر شما چیست؟ آیا این گونه اصول و روش ها برای آموزش مفهوم خدا به کودکان موثر می باشد؟

مشاهده مقاله