معرفی کتاب
 • نام کتاب: خداشناسی قرآنی کودکان نویسنده: غلامرضا حیدری ابحری مترجم: انتشارات: جمال معرفی کتاب: خداشناسی ق ...

  نام کتاب: خداشناسی قرآنی کودکان نویسنده: غلامرضا حیدری ابحری مترجم: انتشارات: جمال معرفی کتاب: خداشناسی قرآنی کودکان به قلم آقای غلامرضا حیدری ابهری نوشته شده و انتشارات جمال آن را چاپ کرده است. نویسن ...

  بیشتر بخوانید
 • نام کتاب: نقش علم در تقویت ایمان و خداباوری نویسنده: فاطمه معین الدینی مترجم: انتشارات: هاجر معرفی کتاب: ...

  نام کتاب: نقش علم در تقویت ایمان و خداباوری نویسنده: فاطمه معین الدینی مترجم: انتشارات: هاجر معرفی کتاب: این کتاب به قلم فاطمه معین الدینی نوشته شده و توسط انتشارات هاجر به چاپ رسیده است. کتاب در 4 فص ...

  بیشتر بخوانید
 • نام کتاب: مهارت‌های خیرگزینی نویسنده: احمدرضا اخوت، فاطمه فیاض، مریم ادیب مترجم: - انتشارات: قرآن و اهل ب ...

  نام کتاب: مهارت‌های خیرگزینی نویسنده: احمدرضا اخوت، فاطمه فیاض، مریم ادیب مترجم: - انتشارات: قرآن و اهل بیت نبوت معرفی کتاب: خیر و شر دو چیزی است که هر انسانی در طول زندگی­اش به واسطه آن آزموده می­شود ...

  بیشتر بخوانید
 • نام کتاب: فرشته ‌های زهرا نویسنده: محمدحسين صلواتيان مترجم: - انتشارات: محراب قلم معرفی کتاب: این کتاب شا ...

  نام کتاب: فرشته ‌های زهرا نویسنده: محمدحسين صلواتيان مترجم: - انتشارات: محراب قلم معرفی کتاب: این کتاب شامل چهارده داستان تصویری است. کودک را راهنمایی کنید تا با دیدن تصاویر و ارتباط دادن آن ها با هم، ...

  بیشتر بخوانید
 • نام کتاب: قصه های شب چله نویسنده: محمد میركیانی مترجم: - انتشارات: تکا معرفی کتاب: کتاب حاضر، مشتمل بر دا ...

  نام کتاب: قصه های شب چله نویسنده: محمد میركیانی مترجم: - انتشارات: تکا معرفی کتاب: کتاب حاضر، مشتمل بر داستان‌‌های کوتاه با موضوع تخیلی و آموزنده است و برای گروه سنّی (ج) تهیه است. عنوان برخی از داستا ...

  بیشتر بخوانید
 • نام کتاب: شاید فردا نباشه نویسنده: محمد میركیانی مترجم: - انتشارات: مدرسه برهان معرفی کتاب: در این داستان ...

  نام کتاب: شاید فردا نباشه نویسنده: محمد میركیانی مترجم: - انتشارات: مدرسه برهان معرفی کتاب: در این داستان، راوی كه پسر تنبل و بی‌نظمی است هر روز به پدر و مادر و ناظم و معلمش قول می‌دهد از((فردا)) كاره ...

  بیشتر بخوانید
 • نام کتاب: فرشته‌ هاي احمد و زهرا نویسنده: محمدحسين صلواتيان مترجم: - انتشارات: محراب قلم معرفی کتاب: این ...

  نام کتاب: فرشته‌ هاي احمد و زهرا نویسنده: محمدحسين صلواتيان مترجم: - انتشارات: محراب قلم معرفی کتاب: این کتاب شامل چهارده داستان تصویری است که برای کودکان گروه سنی "الف "و "ب "تهیه شده است .هر صفحه، م ...

  بیشتر بخوانید
 • نام کتاب: مجموعه ترانه های نیایش نویسنده: مصطفی رحماندوست مترجم: - انتشارات: افق معرفی کتاب: رحماندوست در ...

  نام کتاب: مجموعه ترانه های نیایش نویسنده: مصطفی رحماندوست مترجم: - انتشارات: افق معرفی کتاب: رحماندوست در شعرهای کتاب‌های این مجموعه با زبان کودکانه با خداوند صحبت کرده و او را نیایش می کند. تصویرسازی ...

  بیشتر بخوانید
 • نام کتاب: رازهای من نویسنده: لاله جعفری مترجم: - انتشارات: امیرکبیر معرفی کتاب: نویسنده در ابتدای این کتا ...

  نام کتاب: رازهای من نویسنده: لاله جعفری مترجم: - انتشارات: امیرکبیر معرفی کتاب: نویسنده در ابتدای این کتاب در قالب یادداشتی سعی می‌کند تا یک راه ارتباطی صمیمانه‌ای با مخاطب خود برقرار سازد. در این راس ...

  بیشتر بخوانید
 • نام کتاب: پرسش های من درباره خدا نویسنده: ناصر نادری مترجم: - انتشارات: مدرسه معرفی کتاب: کوه خیلی بزرگ ا ...

  نام کتاب: پرسش های من درباره خدا نویسنده: ناصر نادری مترجم: - انتشارات: مدرسه معرفی کتاب: کوه خیلی بزرگ است. کره زمین هم خیلی بزرگ است. خورشید هم خیلی بزرگ است. منظومه شمسی و کهکشان‌ را ه شیری کهکشانی ...

  بیشتر بخوانید